Få styr på vandmassererne med dræn og regnvandsløsninger

29 August 2021
Lotte Hindsberg

editorial

De sidste par år har vejret ændret sig og det er blevet mere og mere almindeligt, at der kommer store og voldsomme regnskyld, også kaldet skybrud. Vores kloakker har svært ved at klare de voldsomme regnskyld , hvilke betyder at der sker store materielle skader på vores boliger, da regnmasserne skal ned på en eller anden måde.

For at være på forkant er det en god ide at undersøge mulighederne for dræn og regnvandsløsninger. Du kan læse mere her https://www.fmadsen-entreprise.dk/vi-tilbyder/draen–og-regnvandslosninger. Ved siden af at lave og undersøge kloakker laver en autoriseret kloakmester også dræn og regnvandsløsninger, som sikre at vandet bliver ledt ned i kloakken og du undgå vandskader. Du kan f.eks. få lavet en gammel samletank om til en regnvandsopsamler, du kan bruge om sommeren, hvis der er tørke.

Forebyg regnmassernes ulykke

Der er en del du selv kan kan gøre, for at undgå at de voldsomme vandmasser ender i din kælder eller i dit loft. Til at starte med er det en god ide at få skåret træer ned, så der ikke kommer blade og kviste på taget og ned i tagrender og afløbsrøret. Rens tagrender og afløbsrørene, så vandet kan komme ned i kloakken. Fjern blade og slam og sikre dig, at der der er den rigtige fald i tagrenden. Det gælder også omkring kloakken. Du må ikke selv undersøge og rense din kloak. Det må kun en autoriseret kloakmester. 

Er det ikke nok er det muligt at få råd og vejledning af din lokale kloakmester til at få lavet et dræn eller en anden regnvandsløsning.

Det giver også god mening at få din kloakmester til at lave en TV-inspektion af din kloak for at sikre at der ikke sidder slam og forhindre at vand ikke kan komme videre i kloaksystemmet. Er der for meget slam, kan kloakmesteren lave en kloakskyldning som sikre, at vandet hurtigt og nemt kan komme ned og videre i kloakken.