Kom drukvanerne til livs med en professionel alkoholbehandling

03 June 2019
Astrid Pedersen

editorial

Langt de fleste af os har på et tidspunkt i løbet af vores liv stiftet bekendtskab med alkoholisme. Det kan for eksempel være i form af den hjemløse mand, som sad på bænken foran brugsen og drak billige øl og husholdningssprit, som vi husker fra barndommen.

Det kan også have været den sjove onkel, som blev lidt for sjov og vakkelvorn ved hver eneste familie sammenkomst. Eller man kan have været virkelig uheldig, og vokset op under samme tag med en alkoholiseret forælder. Under alle omstændigheder er alkoholisme et stort problem i dagens Danmark – og intet tyder på, at det er et problem, som forsvinder.

Alkohol er et af de mest vanedannende stoffer, som kan fås i fri handel herhjemme. Var alkohol blevet introduceret som rusmiddel den dag i dag, var det simpelt hen aldrig blevet tilladt. Den nedbrydende og ødelæggende virkning, som alkohol har på mennesker, glemmes tit, når der er fest og glade dage. Men de glade dage kan hurtigt blive tunge og sorgfyldte, hvis man oplever, at et nært familiemedlem begynder at udvise tegn på alkoholisme.

Hvordan kan jeg hjælpe min kæreste eller ægtefælle ud af misbruget?

Hvis du som nærmeste pårørende oplever, at et menneske er på vej ind i et alkohol misbrug, bør du først og fremmest søge hjælp og støtte hos dels dine egne venner og din familie, dels på et professionelt misbrugscenter. Du kan nemlig ikke alene påtage dig opgaven med afvænning – for det første er der risiko for, at din kæreste eller ægtefælle vil lægge afstand til dig i ren og skær vrede og fornægtelse, og for det andet kan det være forbundet med stor helbredsmæssig risiko at lade sig afvænne uden professionel supervision.

På Behandlingscenter Stien kan du få råd og vejledning i forhold til at håndtere din nærmestes misbrug. Du kan læse meget mere om alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/