Alkoholbehandling med effekt – gå efter Minnesota modellen

19 November 2018
Astrid Pedersen

editorial

Når du leder efter et sted, hvor din misbrugsramte ægtefælle, slægtning, ven eller kollega kan modtage professionel og effektiv alkoholbehandling, bør du lægge vægt på, at de metoder, der anvendes, er afprøvet med succes. Alt for mange behandlere vælger at bruge overdreven medicinering i deres afvænningsforløb. Og til visse typer misbrugsafvænning og afgiftning kan et vist medicinforbrug være nødvendigt. Men en virksom og fremadrettet alkoholbehandling bør ikke basere sig på brugen af medicin som erstatning for alkohol – for eksempel antabus – da dette ikke løser det grundlæggende afhængighedsproblem.

Hvilken type alkoholbehandling skal jeg vælge?

Der findes mange former for alkoholbehandling derude, samt centre, der benytter sig af disse. Vil du være helt sikker på, at den metode, der anvendes i behandlingen på et givet center er effektiv og formålstjenlig, bør du gå efter et center, hvis behandlinger baserer sig på Minnesota modellen. Minnesota modellen – eller Minnesota kuren, som den også kaldes – er et system af redskaber, som er universelt nødvendige for enhver form for afvænning.

Med Minnesota modellen lærer den misbrugsramte at forholde sig til sig selv og sin afhængighed, at erkende sine egne svagheder samt at komme overens med det, som livet byder ham eller hende. Samtidig lægges der i det kendte 12 trins program – som du måske har hørt om via amerikanske film og serier – vægt på at starte på en frisk ved at gøre bod over for de nære og kære, som man har svigtet og misbrugt. På den måde strækker en behandling med Minnesota modellen som forbillede sig ud over selve behandlingsperioden, og langt ind i den misbrugsramte nye liv.

Få den bedste alkoholbehandling på Behandlingscenter Søby Park

Lidt uden for Århus finder du Behandlingscenter Søby Park, hvor Minnesota modellen danner basis for det fem uger lange behandlingsforløb. Klik ind og læs mere om alkoholbehandling og terapi på behandlingscentersoebypark.dk