Få lavet samejeoverenskomst hos boligadvokat

10 March 2018
Astrid Pedersen

editorial

Har du besluttet at købe en bolig i fællesskab med en eller flere andre – for eksempel for at oprette et kollektiv – er det en god idé at have alle formalia på plads. Hvis et medlem skulle forlade kollektivet, er det en fordel at have en fastlagt plan eller procedure for, hvorledes vedkommende skal købes ud, så der ikke opstår tvistigheder imellem den udflyttende part og de øvrige beboere. Det samme gælder, hvis du køber bolig sammen med din papirløse samlever, en ven, en bror, søster, fætter eller kusine. Det er vigtigt, at I er enige om, hvad der skal ske, hvis en af jer flytter ud, eller dør. Og det er lige så vigtigt at have formaliseret denne beslutning, så der ikke er noget at være i tvivl om.

Samejekontrakt eller samejeoverenskomst – få den udfærdiget hos din boligadvokat

Hvis du ønsker at være helt tryg ved denne type handel med bolig, er det muligt at få lavet en såkaldt samejekontrakt – også kaldet samejeoverenskomst – som beskriver det fælles ejerforhold, der gør sig gældende, samt de procedurer, der bør træde i kraft ved ændring af dette ejerforhold. Alle, som ejer en bolig i fællesskab med en eller flere andre personer, bør have en samejeoverenskomst, nedfældet i en gyldig kontrakt. Herunder bør også forefindes et testamente, da samboende ikke automatisk arver hinanden, uanset hvor længe, samlivet har stået på. Således bør man, for at undgå, at den efterlevende havner i en uheldig situation ved dødsfald, sørge for, at begge parter er begunstiget.

Få hjælp til samejeoverenskomst og samejetestamente online

Du kan få hjælp til atl, hvad der har med ejendomsjura at gøre, hos Eboligadvokat. På hjemmesiden eboligadvokat.dk finder du en beskrivelse af de ydelser, som de dygtige boligadvokater tilbyder, samt overskuelige prislister på de fastlagte ydelser.

Kig ind på eboligadvokat.dk, og få hjælp til udfærdigelse af din samejekontrakt.