Fra råvarer til færdige produkter: Fremstillingsprocessen

05 December 2022
Anders Hansen

editorial

I denne blogpost kan du læse om produktfremstilling. Vi går i dybden med, hvordan vejen fra råvare til det færdige produkt ser ud, og vi kigger på forskellige produkter, der kan fremstilles af råvarer. Du kan også læse om, hvor lang tid det tager at fremstille færdige produkter ud af råvarer, samt hvilke maskiner og værktøjer, der bruges til at lave råvarer om til produkter.

Ved en særlig fremstillingsproces kan der være tale om Manufacturing Execution Systems

Fremstilling er processen, hvor man tager råmaterialer og omdanner dem til færdige produkter eller komponenter. Denne forarbejdning kan omfatte en række forskellige opgaver, herunder skæring, boring, fræsning, svejsning, maling og samling. Alle disse processer er nødvendige for at omdanne råmaterialer til nyttige genstande, som folk kan bruge i deres hverdag.

Det første skridt i fremstillingen er at bestemme, hvilken type produkt der skal fremstilles ud fra de tilgængelige råmaterialer. Forskellige produkttyper kræver forskellige niveauer af forarbejdning og kan kræve forskellige maskiner og værktøjer til færdiggørelse. F.eks. kræver fremstilling af en træstol forskellige trin i forhold til fremstilling af en dørkarm i stål.

Manufacturing execution systems

Når produkttypen er fastlagt, skal producenten derefter beslutte, hvilke processer der skal anvendes til at fremstille produktet. Derfra her bliver råmaterialerne skåret og formet med maskiner som save og drejebænke og derefter svejset eller malet, alt efter hvilket produkt det drejer sig om.

De sidste led i at fremstille produkterne

Når alle de nødvendige bearbejdninger er udført, sættes stykkerne omhyggeligt sammen til et færdigt produkt. Denne endelige samlingsproces kan bestå i at sætte skruer på plads, lime dele sammen eller bruge andre metoder til at samle komponenterne. Afhængigt af kompleksiteten af det produkt, der fremstilles, kan denne proces tage alt fra et par minutter til flere dage.

Den tid, det tager at fremstille produkter, varierer meget afhængigt af produkttypen og produktets kompleksitet. Det kan f.eks. tage et par timer at færdiggøre en simpel træstol, mens det kan tage uger eller endda måneder at færdiggøre en stor industrimaskine i stål.