Hvor kan vi gå i parterapi i København?

05 January 2021
Astrid Pedersen

editorial

Er du og din kæreste eller ægtefælle blevet enige om at gå i parterapi? Så har I faktisk allerede taget det første skridt hen imod at hele sårene i parforholdet – i fællesskab. Det betyder rigtig meget for jeres forholds fortsatte eksistens og kvalitet, at I er i stand til at forenes i denne beslutning. Så først og fremmest tillykke med det!

Hvordan vælger vi den rette terapeut?

Det næste skridt på vejen mod et beriget forhold er at finde den helt rigtig parterapeut. Her skal I se jer godt for og først og fremmest gå efter det gode omdømme og den høje kvalitet.

Faktisk er det ingen dårlig idé at opsøge flere terapeuter og besøge dem således at man kan få et korrekt billede af hvorledes kemien er. Det er nemlig utroligt vigtigt at I begge kan sammen med jeres parterapeut, og at ingen af jer føler at terapeuten på nogen måde er partisk eller forudindtaget.

Det er samtidig klogt at vælge en psykoterapeut eller en psykolog som har specialiseret sig inden for parterapi. De metoder, som anvendes i denne sammenhæng, er nemlig væsensforskellige for de som anvendes i forbindelse med individuel terapi og rådgivning.

Når du og din partner deltager i parterapi kigges der først og fremmest på forholdet og de dynamikker som styrer dette. De individuelle dispositioner er i denne sammenhæng sekundære og har ikke samme fokus. Det er klart at hvis forholdet er præget af den ene parts vanskeligheder vil parterapeuten sandsynligvis dykke ned i disse. Men det afgørende er hvordan I i fællesskab løser opgaver og håndterer de bump i vejen som uvægerligt optræder i alle kærligheds forhold.

Gå i parterapi i København

Er I bosiddende i København kan I med fordel vælge Camilla Wisøfeldt som jeres parterapeut – læs mere om Camilla Wisøfeldt på hjemmesiden camillaw.dk.