Hvordan kan jeg som pårørende til alkoholiker bedst hjælpe?

03 August 2019
Astrid Pedersen

editorial

Som pårørende til en alkoholiker står du i en utroligt svær situation. Det er nemlig ikke altid lige nemt at overtale en alkoholiker til at gå i afvænning og dermed slippe af med sit misbrugs problem. En stor del af det at være misbruger er nemlig fornægtelse og selvbedrag. Mange alkoholikere vil således ikke selv anerkende, at de har et problem med misbrug af alkohol. Og en alkoholiker vil typisk reagere med vrede og afvisning på et hvert forsøg på at få ham eller hende til at indse dette.

Det er dog vigtigt, at du skrider til handling. Et misbrug forsvinder ikke af sig selv, men vil tvært imod blot blive værre, hvis der ikke tages professionel hånd derom. Når et afhængigheds betinget misbrug først får rigtig godt fat, vil det langsomt, men sikkert, æde den misbrugsramtes fysiske og kognitive funktioner op. De indre organer tager varig skade, og det samme gør hjernen. Og når misbruget er nået til det punkt, hvor den misbrugsramte ikke længere kan opretholde et dagligdags funktions niveau uden et vist kvantum alkohol, kan det være direkte risikabelt at forsøge sig med afvænning uden professionel bistand.

Få hjælp som pårørende til alkoholiker – kontakt et misbrugscenter

Derfor bør du samle dine og den misbrugsramtes nærmeste – de, som lider allermest under misbruget – og ved fælles hjælp motivere den misbrugsramte til at gå i behandling. Dette kaldes en intervention, og er kendt som den konfrontations form, som har den største effekt. Du kan få hjælp hos et professionelt misbrugscenter, hvis du har brug for bistand i forbindelse med udførelse af interventionen samt til planlægning af det videre afvænnings og behandlings forløb.

Det danske misbrugscenter Behandlingscenter Søby Park tilbyder behandlings forløb af cirka fem ugers varighed for alkoholikere såvel som for pårørende til alkoholikere – læs mere på behandlingscentersoebypark.dk