Slip af med social angst gennem kognitiv terapi

08 October 2019
Linnea Larsen
Slip af med social angst gennem kognitiv terapi

Social angst er en utroligt invaliderende angstform, idet angsten ofte forhindrer den angstramte i at omgås med andre, at være social og at bygge nye relationer op og vedligeholde de gamle. Derfor skal der sættes hurtigst muligt ind mod angsten, så den ikke resulterer i længere tids ensomhed og isolation og dermed får store konsekvenser på langt sigt for den, der er ramt af social angst. Der kan arbejdes med social angst på mange måder, men den mest almindelige form for behandling af social angst er kognitiv terapi. Det kan en professionel behandler hjælpe dig med, så du kan få de rette redskaber til at arbejde med din angst og potentielt kan komme helt af med den én gang for alle.

 

 

Behandling af social angst

Angst er en kompliceret tilstand, som det kan være svært at slippe af med, og det kræver meget arbejde af den angstramte, der skal turde at se sin angst i øjnene for at kunne arbejde med den og vende tankerne om den i en retning, så den angstramte på sigt kan blive fri af angsten.

Behandling af social angst handler især om at ændre den måde, du tænker om dig selv, og at lære at ignorere de negative tanker, der måtte komme, når du er sammen med andre mennesker eller på anden vis befinder dig i situationer, der kan udløse angsten. Med andre ord arbejdes der kognitivt med dine tankemønstre og reaktioner i forhold til dét, der gør dig bange, og du trænes gradvist i at befinde dig i og tackle de situationer, der gør dig angst. Lige så stille vil du opleve, at angsten ikke dukker op helt så ofte, eller at den ikke føles lige så slem, som den plejer, og på sigt vil angsten helt kunne forsvinde eller kun vise sig sjældent i særligt pressede øjeblikke. Kognitiv terapi kan hjælpe dig i mål i forhold til at blive angstfri. Find en lokal behandler i dag, så du snart kan blive angsten kvit.